Διαγνωστικά Εργαλεία

Το Τεστ των Παραμυθιών είναι ένα προβολικό ψυχομετρικό εργαλείο για παιδιά, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Είναι μια διαδικασία ευχάριστη για τα παιδιά, καθώς περιλαμβάνει χρήση ενός ή περισσότερων παραμυθιών. Ο σκοπός της χρήσης του Τεστ των Παραμυθιών είναι να βοηθήσει τον κλινικό να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού και να ανιχνεύσει τυχόν δυσκολίες σε αυτά.